Nog geen reacties

Welkom aan tafel bij Zoekdienst

Op zondag 5 januari willen we 2020 ingaan met een gezellige nieuwjaarslunch met daarbij een korte zoekdienst. Het thema is ‘Welkom aan tafel!’ We lezen een verhaal waarin Jezus samen een maaltijd houdt met mensen aan de rand van de samenleving. Het komt hem op kritiek te staan van de religieuze leiders van zijn dagen. Maar Jezus wil niet weten van het uitsluiten van mensen omdat ze niet aan de sociale of godsdienstige normen voldoen. Hij wil zijn leven en liefde delen met iedereen.. De dienst wordt geleid door René Strengholt, missionair werker van de Protestantse Gemeente Delft. Welkom bij deze lunch en zoekdienst die in het teken staan van gezelligheid, ontmoeting en inspiratie voor het nieuwe jaar.