Nog geen reacties

Welkom, God nodigt je uit! – Wereldgebedsdag 3 mrt

Zondag 3 maart

Bijbellezing: Lucas 14, 15 – 24
Voorganger: ds. Caroline der Nederlanden

Wereldgebedsdag

Op 3 maart maart staat de viering in het teken van wereldgebedsdag. Deze viering is voorbereid door vrouwen uit Slovenië. Het thema voor de viering is: Welkom, God nodigt je uit! Wereldgebedsdag heeft een lange traditie: in 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot een gebedsdag in hun land. Deze oproep is uitgegroeid tot een wereldwijde dag van gebed waaraan door 183 landen wordt deelgenomen. Al sinds 1929 wordt ook in Nederland deze internationale dag gevierd. Centraal in de viering staat de gelijkenis in Lucas 14, 15 – 24. Een gastheer bereidt een feestmaal voor. Alleen, degenen die hij uitnodigt, hebben allemaal belangrijkere dingen te doen. De gastheer stuurt vervolgens zijn dienaren de straten op om iedereen uit te nodigen die zij tegenkomen. Bij God is iedereen welkom aan zijn tafel. Hoe reageren wij, als wij worden uitgenodigd? Of als wij zien wie aan zijn tafel zitten? En wie nodigen wij aan onze tafel? Is bij ons iedereen welkom?