Nog geen reacties

Wetgeving in de Bijbel

Zondag 12 augustus

Bijbellezing:

Voorganger: Ds. Marco Visser

In de bijbel staat het nodige over reinigings– en spijswetten. Wat reine en onreine dieren of zaken zijn lees je uitgebreid in onder andere Leviticus. Je leest er hoe door middel van offers God bedankt kan worden. Offers kunnen vrede brengen, schuld wegnemen, verzoening bewerken. In zijn boekje ‘God met ons’, schrijft Rowan Willams in een paragraaf over ’het offer in het Oude Testament’ dat “er zoveel gaande is op dat gebied dat het moeilijk is om dat allemaal in een geordend systeem te stoppen.” De  offercultus is gestopt na de val van de tempel. Spijswetten worden tot op heden nagevolgd en ook reinigingswetten. Die spijswetten kunnen op een verrassende wijze zeer belangrijk zijn. Zo is er het verhaal van een meester Labi. Als Noord-Afrikaanse Jood kwam hij terecht in Bergen-Belsen. Hij weigerde de soep te eten waar een enkel flintertje paardenvlees in dreef. Anderen zeiden, geheel volgens de regels, ‘in deze ondraaglijke toestanden mag je deze soep eten.’ Maar zo vertelt Abel Herzberg in zijn boekje Amor Fati: ‘meester Labi kende het verschil tussen goed en kwaad en dat wist de Führer aller Germanen niet.

Maar nu de offercultus. Niet meer van toepassing bij de Joden en niet bij ons christenen. Waarom zou je die stukken niet schrappen?