Nog geen reacties

Wil jij helpen met Monumentendag? 8|9

Voor Open Monumentendag in de Oude en Nieuwe Kerk zijn nog verschillende vrijwilligers nodig om de invulling van de dag mogelijk te maken. U kunt op een van de volgende manieren uw steentje bijdragen, al is het maar voor een of twee uur:

  • de lectuurkraam in de Nieuwe Kerk bemensen
  • meehelpen bij de knutseltafel voor kinderen in de Nieuwe Kerk
  • voor beide kerken: gastheer of –vrouw zijn, als aanspreekpunt voor de bezoekers
  • bezoekers tellen bij de ingang van de kerk
  • helpen opruimen van 16.45 – 17.00 uur.

Ook willen we tijdens Open Monumentendag op 8 september in de Oude Kerk cake en koek + koffie verkopen voor Stichting Present Delft. U kunt helpen door thuis iets lekker te bakken en het zaterdagochtend vanaf 10.00 u te brengen naar de Oude Kerk. Zou u het willen doorgeven als u van plan bent wat te bakken? Als u het bakresultaat liever eerder brengt, bijv. op vrijdag, neem dan ook even contact op.

Graag aanmelden en doorgeven aan: René Strengholt, rene.strengholt@gmail.com, 015-8804887.