Nog geen reacties

Wisseling ambtsdragers

Op 3 oktober worden nieuwe ambtsdragers  bevestigd en nemen we afscheid van een aantal.

Anneke Helder was nog niet zo lang voorzitter toen de hele corona ons overviel. Als voorzitter loodste ze ons door de golven  en de beperkingen. Met helderheid gaf ze ook leiding aan aan de samenwerkingsprocessen. René Hietkamp was beleidsouderling ‘Delftbreed’. Zo vertegenwoordigde hij de Hofkerk in de Algemene Kerkenraad, en was nauw betrokken bij de HI4, in het vormgeven van het samenwerkingsproces  tussen de Hofkerk, Immanuël en de Vierhovenkerk. Wouter van der Harg  en Albert de Vries nemen afscheid als diakenen. Wouter had daarin een creatieve inbreng, die ons ons out-of-the box deed denken. Albert was een rustige en solide kracht, die met het bloemschikken en de pannenkoekenmaaltijd kleurrijk ons oog wees op onze taak in de wereld.

Voor deze 4 afscheidnemende(n  ouderlingen en diakenen) komen er twee voor terug. Roland Bezemer is een vertrouwd gezicht binnen de diaconie. Gerdy Verschuure Stuip-is nieuw en wordt beleidsouderling.

Het is de kerkenraad niet gelukt voor alle ambten opvolging te vinden. We zijn naarstig op zoek naar een voorzitter.