Nog geen reacties

Wisseling ambtsdragers

In deze viering op 20 januari is ook een wisseling van ambtsdragers. We nemen afscheid van Marieke Smit (voorzitter), Wim Schram (beleidsouderling). Kerkrentmeesters Bram van de Spek en Lida ’t Hart nemen afscheid in april.

We zijn erg blij met al het werk dat verzet is in onze gemeente en dat er mensen bereid zijn gevonden om deze taken over te nemen, dan wel voort te zetten.

Gelukkig hebben we in Anneke Helder een nieuwe voorzitter gevonden en in Kees Opendorp een nieuwe kerkrentmeester. Zij zullen 20 januari bevestigd worden.

Zoals u misschien in dit schrijven is opgevallen hebben we helaas nog geen opvolger gevonden voor Wim Schram. We doen daarom een dringende oproep aan u allen. Denk er eens over of beleidsouderling iets voor u zou kunnen zijn. Voor informatie kunt u terecht bij Wim.