Nog geen reacties

Zalig of zielig

Zondag 2 februari
Bijbellezing: Matteüs 5: 1-12
Voorganger: Fred van Helden

De bergrede kun je zien als Jezus’ inauguratiespeech. Bij God gaan de armen voorop, zegt hij, wie treurt en wie hongert en verlangt naar gerechtigheid. Zij zullen gezien en gehoord worden. Jezus keert de wereld om. De zaligsprekingen zijn voor hen als belofte. En zijn tegelijk als levensweg voor mensen die met zachte moed en volharding blijven zoeken naar recht ook al krijgen ze een boel bagger over zich heen.

Deze woorden zijn elke keer actueel en roepen op om mee te doen. En dat is nodig in een wereld waar – op het moment dat ik het schrijf- Trump klimaatverandering ontkent en zegt dat zijn land er nog nooit zo mooi heeft voorgestaan. Milieuactivisten zijn zielig vindt hij niet zalig. Het zijn losers en geen winnaars.  Maar een jonge profete uit Zweden blijft de leiders oproepen om zich om te keren. Is zij zielig of zalig?

Werelddiaconaat

Denkend aan de hulp die Nederland vanuit vele landen in de wereld kreeg na de watersnoodramp in 1953 is de zondag van het werelddiaconaat altijd de eerste zondag in februari. De collectes in de Hofkerk gaan naar het nieuwe zwo project Mothers’ Union in Oeganda.

Meer informatie: ZWO-project Mothers’ Union