Nog geen reacties

Zaterdags Middaggebed Nieuwe kerk

Welkom bij het zaterdagse middaggebed in de Nieuwe Kerk

Na de boodschappen gedaan te hebben een korte tussenstop in de Nieuwe Kerk. Even op adem komen op zaterdagmiddag. Om twaalf uur met een aantal anderen even stil zijn, luisteren naar een Psalm, een schriftlezing en de kans om in gebed iets persoonlijk bij God te brengen. Daarna opgewekt de stad weer in.

Elke zaterdagmiddag is er een korte en eenvoudige gebedsdienst in de Nieuwe Kerk. Het middaggebed wordt geleid door wisselende duo’s vrijwilligers. De lezingen liggen vast maar elke dienst heeft toch een beetje zijn eigen kleur door de persoonlijke invulling. Het bij elkaar komen in de kerk op deze manier heeft zeer oude papieren. En u bent van harte welkom (de toegang voorafgaande aan de dienst is gratis, u hoeft zich alleen te melden hiervoor bij de ingang).

Heeft u interesse, bijv. om ook als vrijwilliger mee te draaien in het middaggebed? Neem dan contact op met Ds. Vroomans, info@audiens.nl.

U bent van harte welkom!