Nog geen reacties

Zegen voor de stad

Zegen als een omarming

Elke  viering wordt afgesloten met  de  zegen van God. De dominee vertelt erbij dat je die zegen mag ontvangen en zelf een zegen mag zijn voor de mensen die op jouw pad komen.

De zegen is een omarmend gebaar . Het is de plek waar  je kan schuilen van pijn  en verdriet . De Zegen is ook een zetje in de rug om weer op weg te gaan. Als een ouder  die de fiets vasthoudt van een kind en  dan loslaat als het kind zelf kan fietsen.

Het  is een zegen als…

In het gewone taalgebruik  spreken we ook van een zegen. Het is een zegen  bijvoorbeeld  als  er vrede uitbreekt als mensen die niet meer met elkaar praten elkaar weer de hand toesteken, als er gebouwd wordt aan samenwerking .

Zelfs midden in de vreemde  wordt het volk van God opgeroepen om een zegen te zijn voor de stad. Ook de eerste christenen  worden met hun kleine gemeentes geroepen om een zegen te zijn hun buurt. De zegen kan zo gebroken verhoudingen helen.


WIJ BIDDEN JE GODS ZEGEN TOE

Wij bidden je Gods zegen toe:
Word gezegend, wees een zegen,
licht en vreugde op je wegen.
Ga met God, loop in zijn licht.

Wij bidden je Gods geestkracht toe:
Vuur en wind en kracht en adem,
inspiratie voor je daden.
Ga met God, werk in haar licht.

Wij bidden je Gods liefde toe
in die éne ons gegeven,
Jezus Christus, mens ten leven.
Ga met hem, leef in zijn licht.

Wij zingen je Gods zegen toe
om het leven licht te leven
in de liefde je gegeven.
Ga met God, verspreid het licht.


“Aan Gods zegen is alles gelegen”
Daarom bidden wij om Zijn zegen
Dat God met ons wil zijn in ons leven
Dat Hij Zijn zegen aan ons wil geven.

“Alle zegen komt van boven” wordt gezegd
Een oud gezegde, maar toch nog wel terecht
Want wij mogen geloven in Gods zegeningen
Hij wil ons met Zijn grote liefde omringen.

Wij gaan niet alleen door dit leven
God, de Heer, Hij blijft ons omgeven
Hij is onze meest trouwe metgezel
Onze Rots, met Hem varen we wel.

Zijn onuitsprekelijke liefde is zo groot
Hij is al Zijn kinderen tot heil en troost
Drie enig God, Vader Zoon en H. Geest
Zoals het in het begin reeds is geweest.

Wees met Uw zegen ons nabij, goede God
Dat U bewogen wilt zijn met ons aller lot
Wij bidden U, vervul ons met uw kracht
En met Uw Heilige Geest, bij dag en nacht.

Fedde Nicolai.