Nog geen reacties

Zie de mens

Op Goede Vrijdag gedenken wij het lijden en sterven van Jezus. Als Jezus voor Pilatus staat ziet Pilatus geen schuld in Jezus, toch levert hij Jezus uit om te hem te laten kruisigen.  Zelf wast hij zijn handen in onschuld.

Op het moment dat Pilatus Jezus aan het volk toont, zegt hij Ecce homo, zie de mens.  Deze tekst ‘Zie de mens’ wordt door Sela vertaald aan een oproep aan ons.

Hier is Hij, de mens, de Zoon van God.
Die in stilte lijdt, veroordeeld wordt.
Wie verheft zijn stem,
komt in opstand voor hem,
op die dag in Jeruzalem?