Nog geen reacties

Zij komen uit Saba naar het kind

Zondag 5 januari

Bijbellezing:

Voorganger: ds.G. v.d. Kamp

Deze zondag vieren we in de kerk Epifanie, het feest van de Verschijning des Heren. Centraal staat het verhaal van de wijzen uit het Oosten zoals verteld in Matteüs 2: 1-12. Tijdens deze dienst klinkt uit de monden van  het projectkoor begeleid door een klein orkest de Cantate die Johann Sebastian Bach voor deze zondag schreef: ‘Sie werden aus Saba allen kommen’ (BWV 65). De tekst van het openingskoor is ontleend aan Jesaja 60: 6. Dat is ook meteen de eerste lezing: Jesaja 60: 1-6. Het evangelie vertelt van de eerste vertegenwoordigers van de volken die het Kind van Bethlehem zoeken en vinden. Maar dat valt nog heel niet mee. Het blijkt een heidens karwei! Ik verheug me op de dienst met deze prachtige Cantate van Bach.