Van woensdag naar dinsdag

De zinnige woensdagavond verschuift dit jaar naar de dinsdag, maar ook op andere avonden en middagen zoeken we naar zin.

Zin in film en kunst

Op de Zinnige dinsdagavonden bieden we u de gelegenheid om het geloof  te verdiepen a.d.h.v.  een film of kunst. We bekijken films waar zin in zit, die ons uitdagen om met andere ogen naar de werkelijkheid en naar geloof te kijken.

We kijken naar kunstwerken. De taal van het beeld raakt ons soms op een ander niveau dan woorden kunnen zeggen. We bespreken, wat het bij ons naar boven roept over ons geloven, en delen dat met elkaar.

Bloemschikken en wandelen

Dit seizoen komen we elke maand bij elkaar. Naast kunst en film  zijn er ook bloemschikavonden rond kerst en pasen, waarvan de opbrengst gaat naar een goed doel.  We starten dit jaar met een wandeling.

Data in  2018-2019

  • dinsdag 11|9      Fotoworkshop De  Buurt is een ander licht , start 19.00! uur Start fotoshop 19.30u.
  • dinsdag 16|10    God bewijzen  n.a.v. het gelijknamige boek van    Stefan Paas  en Rik Peels o.l.v. Fred van Helden

Moet je gek zijn om in God te geloven? Of op z’n minst naïef, onkritisch en zweverig? Hoewel moderne mensen hebben afgerekend met de illusie dat er een God bestaat, wil God maar niet dood. Buiten Europa groeit religieus geloof gestaag en zelfs in het seculiere Nederland zijn er mensen die zich tot het geloof bekeren. Natuurlijk kunnen we dat zien als een nieuw bewijs voor de onuitroeibare irrationaliteit van mensen, maar misschien is er meer aan de hand. Misschien is geloven in God niet zo dom als het lijkt.

  • dinsdag   13|11    Zin in Film , De film die we gaan bekijken wordt later bekend gemaakt
  • donderdag 13|12    Kerstbloemschikken 
  • dinsdag   15|1      onderwerp nog onbekend
  • dinsdag   5|2       Humor in de bijbel o.l.v. Fred van Helden

Een avond op zoek naar  humor in de bijbel en de lichtere kant van geloven

  • donderdag   21|3      Bloemschikken 
  • maandag   15|4      Zin in Film (Maandagavond in de Stille Week) De film die we gaan bekijken wordt later bekend gemaakt
  • dinsdag    14|5      onderwerp nog onbekend
  • dinsdag    11|6      Wandeling

Tijd: 19.30 – 21.30 u. Aanvang is meestal 19.30u, juiste tijd staat in de agenda

Plaats: Hofkerk

Leiding F. van Helden & C. der Nederlanden

Kijk voor de data ook in de agenda


Boekje vorming en Toerusting Ontmoeting en maaltijd
Samen met de Vierhovenkerk en Immanuël  is een boekje uitgebracht waarin alle kringen en cursussen vermeld staan van de 3  wijken, naast de mogelijkheden om andere mensen te ontmoeten bij  koffieochtenden, soos  en maaltijden.

Download:  Boekje vorming en Toerusting Ontmoeting en maaltijd


Neem contact op.