Nog geen reacties

Zoekdienst 1 oktober Nieuwe Kerk


Wat merk je van God? Dat is het thema van de zoekdienst in de Nieuwe Kerk van 1 oktober (13.00 u, 12.30 u inloop en lunch).

‘ik heb wel geprobeerd te geloven, te bidden, maar ik merk niets van God’. Een herkenbare ervaring? Anderen ervaren God juist als aanwezig in hun leven. Hoe kan dat? Kan je merken dat God er is? En zo ja, hoe dan? Waarin dan? Is het vreemd als je niet zoveel van God ervaart?

In de zoekdienst van oktober leggen we deze vragen eerlijk op tafel. Ook leggen we ons oor te luisteren bij de Bijbel, waarin mensen God ook soms als dichtbij ervaren en soms als ver en afwezig. Hoe helpt de Bijbel ons daarin verder?

Het thema komt terug in mooie liederen, stilte en gebed, gesprek, een interview met schilder en sneldichter Jan Jense, een lezing uit de Bijbel en een overdenking. Missionair werker René Strengholt gaat voor in de dienst.