Nog geen reacties

Zoekdienst 5 september

Op zondag 5 september bent u weer welkom bij de zoekdienst om 14.45 u in de Nieuwe Kerk (inloop vanaf 14.30 u). In de serie over het Onze Vader gaat het deze zondag over de bede ‘leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze’, of, met de Nieuwe Bijbelvertaling, ‘breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad’.

In de zoekdienst gaan we dit thema uitdiepen in mooie liederen, momenten van stilte, onderling gesprek, een bijbellezing en een overdenking. De dienst wordt geleid door stadspastor René Strengholt. Welkom!