Nog geen reacties

Zoekdienst in de Nieuwe Kerk, 30 april: Kracht in kwetsbaarheid

In hoeverre laat je jezelf zien aan anderen? Kwetsbaarheid kan eng lijken, maar geeft ruimte om geliefd te worden en lief te hebben. Het is mooi hoe we dat in de Bijbel ook zien, bij de apostel Paulus. Hij schaamde zich niet voor wat hij noemt zijn zwakheden, maar zag er kans in om juist van
betekenis te kunnen zijn voor God en voor anderen. Er ligt kracht in kwetsbaarheid.
De zoekdienst is een maandelijkse toegankelijke viering in het hart van Delft met ruimte voor ontmoeting en gesprek, met oog voor elkaar, met inhoud en mooie liederen. De dienst op 5 maart begint om 14.45 uur (inloop 14.30 u) en wordt geleid door stadspredikant René Strengholt. Van harte
welkom!