Nog geen reacties

Zoekdienst ‘Jij en de ander?’ | 3 dec

In de zoekdienst van zondag 3 december in de Nieuwe Kerk in Delft is  het  thema
‘jij en de ander’.

Welke ruimte heb je voor de ander in een samenleving waar je wordt aangemoedigd jezelf waar te maken, voor jezelf te gaan, jezelf in de spotlight te zetten? Als ‘ik’ in het middelpunt van mijn leven sta, welke plek heb ik voor ‘jij’ en ‘wij’?
Jezus zei: “Heb je naaste lief als jezelf”. Een man vroeg in reactie “wie is mijn naaste?” Is er een grens aan naastenliefde? Ik kan me toch niet het lot van iedereen aantrekken? Het verhaal waarmee Jezus antwoordde staat centraal in de zoekdienst. Het staat bekend als ‘de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan’. In het verhaal draait Jezus de vraag om. Niet ‘wie is de ander voor mij?’, maar ‘wie ben ik voor de ander?’ We gaan in de zoekdienst luisteren naar het oude verhaal en ontdekken hoe het ons vandaag handvatten biedt voor de omgang met elkaar.

Het thema komt terug in mooie liederen, stilte en gebed, gesprek, een lezing uit de Bijbel en een overdenking. Missionair werker René Strengholt gaat voor in de dienst.
De zoekdienst begint om 13.00 uur en duurt ongeveer een uur. Om 12.30 uur staan de deuren van de Nieuwe Kerk open en staan er broodjes, thee en koffie klaar.