Nog geen reacties

Zoekdienst over Dankbaarheid 1|7 Nieuwe kerk

Welkom in de zoekdienst in de Nieuwe Kerk van zondag 1 juli (13.00 u, 12.30 u inloop en lunch)!

Het thema is ‘de kracht van dankbaarheid’. Wie dankbaar is, staat gelukkiger in het leven, zo wijst onderzoek uit. Dankbaarheid kan een positieve kracht zijn in je leven. Het betekent dat je de dingen van je leven niet als vanzelfsprekend of als recht ziet, maar als geschenk. Het betekent kijken naar wat je wél hebt en niet alleen naar wat je tekort komt of anders zou willen. Hoe kunnen we meer leven uit dankbaarheid en minder vanuit ontevredenheid, teleurstelling of onbehagen? Wat voor effect heeft een houding van dankbaarheid op onszelf en op onze omgeving?

In de zoekdienst gaan we in gesprek over dankbaar leven en luisteren we naar liederen, een bijbelgedeelte en een overdenking over dit thema.

Voorganger in de dienst is René Strengholt, missionair werker van de Protestantse gemeente Delft.