Nog geen reacties

Zondag 2 oktober – collecte voor Noodhulp Pakistan

 – van de site van kerkinactie- In augustus 2022 zijn 33 miljoen mensen in Pakistan getroffen door de heftigste regens ooit. Grote overstromingen zijn het gevolg, een derde deel van het land staat onder water. Er zijn meer dan1000 doden bekend. Vooral in het arme zuiden en zuidwesten zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen. Meer dan een miljoen huizen zijn verwoest of zwaar beschadigd, en veel vee is verdronken.

Het leed is onbeschrijflijk en de nood is hoog. En als het water straks weg is, dreigt honger, want de oogsten zijn vernietigd. Kerk in Actie geeft via haar partnerorganisaties in Pakistan direct noodhulp aan de vele slachtoffers om te voorzien in hun onmiddellijke levensbehoefte. 1700 gezinnen krijgen een voedselpakket en inwoners van getroffen dorpen krijgen voer voor hun vee.

Collecte 2 oktober

De diaconiën van de HI4 (Hof van Delft, Immanuël en Vierhoven) hebben besloten om de 3e collecte op zondag 2 oktober te besteden aan Noodhulp voor Pakistan. Eerder schonk de Centrale diaconie van de Protestantse gemeente Delft € 2000,= uit het noodfonds en de ZWO ook € 2000,=.

Uw steun is nú nodig. Maak uw bijdrage over via rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie in Utrecht o.v.v. Noodhulp Pakistan of doneer online. Hartelijk dank!