Nog geen reacties

Zonnepanelen voor de Hofkerk

Alle leden van de Hofkerk hebben een brief gekregen  over het voornemen om zonnepanelen te plaatsen op de Hofkerk in het voorjaar van 2018

Daar krijg je energie van

Als gemeente willen  een geestelijk oplaadpunt zijn en dit in praktische zin uitstralen.  Onderdeel daarvan is het plaatsen van zonnepanelen op het lage dak van de Hofkerk. met die panelen krijgt  de kerk energie van de zon, sparen we  het milieu en verlagen we de energiekosten voor de komenden decennia.

De zonnen panelen kunnen er alleen komen met uw financiële hulp in vorm van een gift.

50 tot 60 zonnepanelen

Om voldoende energie op te wekken voor ons gebouw hebben we naar schatting 50 tot 60 panelen nodig. het exacte aantal is afhankelijk van de opbrengst per paneel en de gekozen technische oplossing. In totaal is  ongeveer 20 duizend Euro nodig. Daarvan wordt een deel bijgedragen door de protestantse Gemeente Delft, maar voor de rest hebben we  uw gift nodig

Ieder bijdrage is welkom

Een zonnepaneel kost ongeveer 330 euro.  U hoeft niet voor een heel zonnepaneel toe te zeggen; minder (of meer, bijvoiorbeeld   1000 euro voor  drie panelen) ) mag ook. Ieder bedrag is welkom.  Uw toezeggingen en giften worden afgehandeld door het kerkelijk bureau en zijn anoniem.

Antwoord formulier

Via het antwoordformulier  inventariseren wij hoeveel u wilt geven. Die vraag stellen we aan alle leden van de Hofkerk.

Klik hier om het antwoordformulier te openen

Net als overige donatie aan de kerk is een gift aftrek voor de belasting. zo nodig kunnen we u uitleggen hoe. We willen graag in november weten hoe veel geld er is toegezegd.  Stuur dus het antwoordformulier z.s.m. terug.  Let op dit is een toezegging .  U hoeft het geld nog niet over te maken. Dit vrzoek volgt in deecember

Meedoen als vriend van de Hofkerk

Ook als u buurtbewoner bent of vriend van de Hofkerk kunt u bijdrage   geven.   Als u  achter ons streven staat om het milieu te verbeteren en zelf geen mogelijkheid hebt om zonnepanelen te plaatsen.

Namen s de wijkkerkenraad en de commissie Fair & Groen