Nog geen reacties

ZWO project – Nieuwe kansen straatkinderen Oeganda

In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze bedelen, hebben amper te eten en worden door hun stadsgenoten met de nek aangekeken.

Velen van hen zijn hun geboorteregio Karamoja ontvlucht vanwege de bloedige burgeroorlog en armoede en hoopten op een beter leven in Kampala. Zes Oegandese partnerorganisaties van Kerk in Actie werken samen met de kinderen aan een beter bestaan, met familie, een dak boven hun hoofd en vooral: op school. Als ze willen, kunnen de organisaties de kinderen en hun gezinnen begeleiden terug naar Karamoja, waar de kansen op een beter bestaan zijn toegenomen. Samen werken ze er zo aan om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken.

Verschillende Oegandese organisaties begeleiden deze kinderen en hun families en brengen ze terug naar hun geboorteregio Karamoja. Daar krijgen ze een dak boven hun hoofd, krijgen families de kans om een nieuw bestaan op te bouwen en gaan de kinderen weer naar school.

In januari 2013 begon het Kinderen in de Knel Programma in Karamoja.
In de afgelopen jaren zijn er allerlei successen bereikt:

  • Het veldteam in Kampala heeft contact gelegd met meer dan 150 gezinnen met dakloze straatkinderen.
  • 59 gezinnen werden van de straat gehaald en ondergebracht in tijdelijke huisvesting.
  • Veertien volwassenen (verzorgers) en 39 kinderen werden opnieuw gehuisvest in hun gebied van herkomst in Iriri, Lokopo, Matany, Lopei, Lorengecora en Lotome.
  • 26 gezinnen zijn ondersteund met activiteiten die hen extra inkomsten bieden, zoals met de verkoop van zilvervis, tomaten, kleding en dergelijke.
  • 31 kinderen gingen weer naar school na hun terugkeer in Karamoja. De leeftijd van deze opnieuw gehuisveste kinderen ligt tussen de één en tien jaar.

De Vierhovenkerk en de Hofkerk ondersteunen samen dit project van Kerk in Actie.

Helpt u mee?

Download hier de folder  ZWO Nieuwe kansen straatkinderen Oeganda