Diaconie: hulp in woord en daad

Diaconie betekent ook wel ‘dienen aan tafel’. Het drukt uit dat we als volgelingen van Jezus geroepen zijn om elkaar en de wereld te dienen. Diaconaat is de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid. In het diaconaat is de kerk solidair met wie lijden in de wereld en geeft zij vorm aan de verwachting van het Rijk van God voor deze wereld (bron:PKN).

Binnen de wijkgemeente voert de diaconie de volgende taken uit:

  • De diaconie staat klaar voor gemeenteleden die te maken hebben met materiële of financiële problemen. De diaconie biedt praktische hulp en ondersteuning, met raad en daad.
  • De diaconie zet zich in voor diaconale acties, zowel in Nederland als in andere landen. De diaconie steunt projecten die gericht zijn op armoedebestrijding, noodhulp en ontwikkelingssamenwerking.
  • De diaconie is vertegenwoordigd in het Stadsdiakonaat en de centrale ZWO-commissie voor zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking. De diaconie werkt samen met andere kerken en organisaties om diaconale hulp te bieden daar waar die nodig is.
  • In de kerkdiensten collecteren de diakenen voor diaconale doelen. We geven ook informatie over de doelen die we steunen.
  • De diaconie organiseert de vieringen van het Heilig Avondmaal.

Meer informatie

Wil je meer weten over de diaconie of heb je hulp nodig? Neem dan contact met ons door een bericht te sturen aan de diaconie.