Er zijn voor elkaar in lief en leed is het doel van het pastoraat. Als gemeenteleden hebben we allemaal een rol in het pastoraat door aandacht te hebben voor elkaar en naar elkaar om te zien. Hiermee zijn we tevens ‘ogen en oren’ voor de predikanten en het pastorale team. Het pastorale team bestaat uit de predikanten, pastoraal ouderlingen, pastoraal medewerkers en bezoekmedewerkers.

De wijkgemeente is verdeeld in een aantal secties (pastorale deelwijken) met een eigen pastoraal ouderling of medewerker en met bezoekmedewerkers. Een overzicht vindt u achterin de gemeentegids.

Het pastoraat richt zich in de eerste plaats op ouderen, zieken en gemeenteleden die om andere redenen bijzondere aandacht nodig hebben. Bij gemeenteleden van 80 jaar of ouder wordt als regel op of rond de verjaardag een bloemetje bezorgd. Soms blijft het bij een bloemetje en een kopje koffie, een andere keer ontstaat een gesprek met een vertrouwelijk karakter.

Binnen de gemeente circuleert een zogenaamd bemoedigingsboek, gevuld met gedichten, liederen en gebeden. Dit boek wordt bij gemeenteleden thuisgebracht en bijvoorbeeld na een week weer opgehaald. Mensen kunnen ook zelf teksten toevoegen aan het boek.
Via het aandachtsbord in de kerk wordt na de zondagse eredienst gevraagd om door het sturen van een kaartje extra aandacht te geven aan bepaalde gemeenteleden, bijvoorbeeld vanwege ziekte.

Als predikanten en ouderlingen kunnen we niet iedereen bezoeken. Telkens moeten we keuzes maken. Graag geven we de aandacht die u nodig heeft, maar daar moet u ons bij helpen. Wilt u bezoek, of weet u iemand die bezoek nodig heeft, geef het door aan een predikant of een pastoraal ouderling of medewerker.

Wilt u ook meehelpen in de zorg voor elkaar? Meld u aan als pastoraal medewerker of bezoekmedewerker, of om het bemoedigingsboek bij iemand te bezorgen.