Pastoraat: omzien naar elkaar

Elkaar in lief en leed bijstaan, dát is het doel van het pastoraat. Als gemeenteleden dragen we hier allemaal aan bij door aandacht te hebben voor elkaar en naar elkaar om te zien. We zijn als het ware ‘ogen en oren’ voor de predikanten en het pastorale team.

Het pastorale team

Het pastorale team bestaat uit:

  • De predikanten;
  • Pastoraal ouderlingen;
  • Pastoraal medewerkers;
  • Bezoekmedewerkers.

Helaas kunnen we niet iedereen bezoeken. We moeten keuzes maken. Daarom hebben we de hulp nodig van iedereen. Wilt u ook meehelpen in de zorg voor elkaar? Meld u aan via de scriba als pastoraal medewerker of als bezoekmedewerker

Pastorale deelwijken

De wijkgemeente is verdeeld in een aantal pastorale deelwijken. Elke wijk heeft een eigen pastoraal ouderling of medewerker en bezoekmedewerkers. Achterin de gemeentegids vindt u een overzicht van de pastorale deelwijken.

Wie bezoeken we?

Het pastoraat richt zich in de eerste plaats op:

  • Ouderen;
  • Zieken;
  • Gemeenteleden die om andere redenen bijzondere aandacht nodig hebben.

Contact

Wilt u bezoek, of weet u iemand die bezoek nodig heeft? Neem dan via de scriba contact op met een predikant, pastoraal ouderling of pastoraal medewerker.