Bezoek een kerkdienst

Op zondagmorgen komen wij om 10.00 uur bijeen in de Hofkerk om te luisteren naar de verhalen uit de bijbel en om te zingen en te bidden. We vinden het belangrijk dat veel gemeenteleden betrokken zijn bij de viering en hierin ook actief meedoen. Samen maken we de dienst uit.


Liturgie

Omdat de gemeente veelkleurig is in haar geloofsbeleving willen wij dit in de vieringen weerspiegeld zien. Wij zoeken naar vormen om mensen te inspireren en maken daarbij gebruik van beelden, muziek, taal en toneel. De voorbereiding van de diensten wordt ondersteund door de liturgiecommissie. De liturgiecommissie denkt ook na over de vorm en inhoud van bijzondere diensten, zoals Kerst, de Stille Weekvieringen, Pasen en Pinksteren. De orde van dienst wordt getoond via de beamer of uitgereikt voorafgaande aan de dienst

Kinderen hebben hun eigen plek in de kerkdienst. Aan het begin van de viering mag één van de kinderen de kaarsen aansteken. Voor de kinderen van de basisschool is er een speciaal kindermoment, gevolgd door een maandelijks wisselend lied. Hierna gaan de kinderen naar de kinderviering in hun eigen ruimte. Een aantal weken per jaar wordt op zondag basiscatechese gegeven, en de tieners hebben maandelijks een eigen viering.

Koffiedrinken na de dienst

Zondag, na de kerkdienst is het moment waarop de meeste gemeenteleden in de kerk aanwezig zijn.. Dé gelegenheid om elkaar te ontmoeten en daarom serveren we elke zondag koffie, thee en fris na de dienst. Niemand hoeft zich verplicht te voelen, maar iedereen is welkom om bij te praten, de dienst te evalueren of nieuwe contacten te leggen.

Avondmaal

Elke 2e zondag van de maand vieren we het Avondmaal als teken van hoop en verlangen naar een wereld waarin ieder genoeg heeft en om te gedenken hoe Jezus zijn leven daarvoor ingezet heeft. De kinderen zijn van harte welkom om het Avondmaal mee te vieren. Voor hen is er druivensap in plaats van wijn.

Op deze dag is ook een inzameling van blikken levensmiddelen voor cliënten van de Voedselbank.

Voor mensen die niet naar de kerk kunnen komen, wordt de gelegenheid geboden om aan huis avondmaal te vieren. Voor informatie hierover kunt u terecht bij de diakenen.

Muziek in de viering

In elke viering speelt muziek een belangrijke rol. Orgelspel, maar ook is er een muziekgroep die onder andere het ‘lied van de maand’ begeleidt na het kindermoment. Ongeveer eenmaal per maand zingt de cantorij in de kerkdienst. Geregeld zijn er ook anderen die hun muzikale bijdrage leveren aan de viering. 

Cantate Vespers in de Oude kerk

Sinds 2000 klinkt vijf keer per jaar een cantate van Johann Sebastian Bach in de Oude Kerk in Delft in een vesper, een kort avondgebed.  Het ‘Oude Kerk Bach ensemble’ bestaande uit jonge (bijna) professionals, en het enthousiaste ‘Oude Kerk Bachkoor’ dat de de cantates uitvoert staat onder leiding van dirigent en docent conservatorium Mark Tempelaars. Klik hier om het programma van de Cantate vesper 2018-2019 te downloaden.

Voorzieningen bij de kerkdienst

Mindervalide De Hofkerk is toegankelijk voor wie slecht ter been is en voor rolstoelgebruikers. Er zijn liften naar de kerkzaal, naar de benedenzaal en er is een aangepast toilet in de garderobe. Een rolstoel is aanwezig.

Slechthorenden Slechthorenden kunnen van de ringleiding gebruik maken.

Kinderoppas Voor de jongste kinderen (0-4 jaar) is er tijdens de dienst altijd oppas in de benedenzaal. Zorgt u zelf voor luiers en luierdoekjes! Tijdens de collecte kunnen de kinderen opgehaald worden om in de kerkzaal samen met de gemeente de zegen te ontvangen.

Vervoer Als het vervoer naar de kerk voor u lastig is, kunt u zich door een van onze hulpvaardige gemeenteleden met de auto thuis op laten halen. Uiteraard wordt u ook weer veilig thuis gebracht.

Meeluisteren Wanneer u aan huis gebonden bent, kunt u de dienst meeluisteren via internet of kerktelefoon. U kunt de diensten rechtstreeks (of op een later moment) beluisteren via www.kerkomroep.nl. Op onze eigen website vindt u de bijbehorende beamerpresentaties met de liturgie (liederen, bijbellezingen en gebeden).