Goede Vrijdag 19 april

Download de liturgie voor Goede Vrijdag in de Hofkerk. m.m.v.Kamerkoor Delft Blue o.l.v. Peter van der Leeuw Delft Blue zingt delen van de Via Crucis van Frans Liszt Tijdens de viering zijn er foto’s te zien van de Kruiswegstaties van Herman Veldhuis, die oorspronkelijk hingen in de Hippolytuskerk en die nu tentoongesteld worden in de […]

Lees meer

‘Twee liefhebbende vaderarmen’ Bijbellezing: Lucas 15:11-32 Voorganger: ds. Fred van Helden In de 40-dagentijd gaat het om een zoektocht om zo dicht mogelijk bij God te leven. Je als kind van God in te leven in God als vader. Ieder heeft een eigen relatie met God, zo blijkt wel uit de gelijkenis die voor ons […]

Lees meer