Vrijheid, gelijkheid, … broederschap! Naast vrijheid en gelijkheid komt broederschap er vaak bekaaid vanaf. Er wordt minder over gesproken. Helemaal als we het hebben over zusterschap. Misschien komt dat omdat bij vrijheid en gelijkheid dat nadruk meer ligt op het ‘ik’, terwijl broederschap en zusterschap begint bij ‘wij‘. Bij broederschap en zusterschap gaat het om […]

Continue reading

zondag 16 juni 2019 zondag trinitatis

Kerst, Pasen, Pinksteren, de grote feesten binnen het Christelijke geloven zijn geweest. Op deze zondag een feestelijke afsluiting, waarin alles samenkomt. God: Vader Zoon en Heilige Geest, wordt ge-eerd. Maar tegelijkertijd is het ook een nieuw begin. De leerlingen gaan leren wat het inhoudt om een gemeente te zijn, die onderweg is.

Continue reading

kerkdienst zondag 5 mei 2019

Vrede en veiligheid lijken op een jong, dat op adelaarsvleugels gedragen wordt. Vliegend, duikelend, vallend, opgevangen en weer verder. Een mooier beeld kunnen we niet krijgen. Er is discussie of adelaars inderdaad wel zo hun jongen leren vliegen. Maar dat doet er niet toe. God doet het in ieder geval wel. Zo is Israël uit […]

Continue reading