U kunt de diensten beluisteren via de Kerkomroep van de Hofkerk. GA NAAR KERKOMROEP VAN DEZE DIENST

Er is ook een beeldopname beschikbaar  GA NAAR YOUTUBE LIVE STREAM VAN DEZE DIENST

Voor de kinderen: ‘Laat mijn volk gaan!’ 4e zondag 40dagentijd  Zondag 22 maart 2020 Bijbellezing:Exodus 7:8-25; Johannes 10: 11-18 Voorganger: Caroline der Nederlanden Op deze 4e zondag van de 40dagentijd lezen we over hoe de farao niet wil luisteren naar Mozes’ en Aarons pleidooi om het volk Israël te laten gaan. De stok die verandert […]

Continue reading